ที่อยู่กองแผนงาน

premium bootstrap themes

ติดต่อเรา
ฝ่ายบริหารทั่วไป pld_2@ldd.go.th  โทรศัพท์ 02-5790972 หมายเลขภายใน 1273
กลุ่มแผนงาน pld_3@ldd.go.th  โทรศัพท์ 02-5790752 หมายเลขภายใน 1276
กลุ่มโครงการพิเศษ pld_5@ldd.go.th  โทรศัพท์ 02-5790923 หมายเลขภายใน 1337
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน pld_4@ldd.go.th  โทรศัพท์ 02-5790803 หมายเลขภายใน 1266
กลุ่มติดตามและประเมินผล pld_6@ldd.go.th  โทรศัพท์ 02-5796297 หมายเลขภายใน 1375
กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ pld_7@ldd.go.th  โทรศัพท์ 02-5790772 หมายเลขภายใน 1376
กลุ่มระบบงานวิจัย pld_8@ldd.go.th  โทรศัพท์ 02-5790731 หมายเลขภายใน 1239
กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ pld_9@ldd.go.th  โทรศัพท์ 02-5790923 หมายเลขภายใน 1373
กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD)  โทรศัพท์ 02-5798530 หมายเลขภายใน 1290

ส่งความคิดเห็น

Email:

ข้อมูล: